Posts

Showing posts from February, 2019

AL-ADAB AL-MUFRAD di sisi para ulama

Image
Pada kesempatan kali ini, suka untuk kami kongsikan dengan para pembaca sekalian kedudukan dan pandangan para ULAMA terhadap kitab AL-ADAB AL-MUFRAD karangan Imam al-Bukhari rhm.   Sesungguhnya pujian dan sanjungan para ulama terhadap karya ini tidak terhingga banyaknya, namun pada kesempatan ini, kami nukilkan sebahagian kecil daripada pandangan para ulama terhadap karya yang penuh keberkatan dan penuh manfaat ini. PERTAMA: Al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani rhm. menyatakan:  “Kitab al-Adab al-Mufrad mengandungi hadis-hadis tambahan terhadap hadis ‘al-Jami’ al-Sahih’ yang sedia ada. Di dalamnya mengandungi sedikit atsat-atsar Mauquf, namun banyak faedahnya”. [1] KEDUA: Al-Syeikh Abdul Rahman al-Mu’allimi rhm. :  “Kitab beliau ini -iaitu al-Adab al-Mufrad- merupakan kitab al-Bukhari yang paling utama selepas kitab ‘al-Jami’ al-Shahih’ disebabkan penekanan beliau untuk sesiapa yang mahu mengikuti al-Sunnah. Ia merupakan kitab yang lengkap dan merangkumi semua aspek.

Lakaran Buku INDAHKAN ADABMU : Ringkasan dan Huraian Al-Adab al-Mufrad, Imam al-Bukhari

Image
Lakaran Buku Indahkan Adabmu:  Begini Metodologi Penulisan Buku Ini. | Cetakan Rujukan Rujukan utama kami adalah berdasarkan kitab al-Adab al-Mufrad, tahqiq: Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, cet: ke-3, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1409H/1989M. Disamping itu, turut merujuk cetakan-cetakan lain. | Ringkasan Hadis Ringkasan hadis dalam karya ini melibatkan beberapa aspek sebagaimana berikut: 1. Sanad Masyarakat kita begitu asing dengan rantaian sanad yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis. Sebahagian daripada mereka terus meninggalkan sanad ini tanpa dibaca dan diperhatikan. Situasi ini merupakan satu kerugian dan pengabaian terhadap ilmu hadis. Menyedari situasi ini, kami mengambil inisiatif untuk memperkenalkan kepada para pembaca dengan meringkaskan sanad yang terdapat di dalam karya al-Adab al-Mufrad ini. Kami meringkaskan sanad kepada tiga tabaqat atau tiga peringkat sahaja. Sama ada tabaqat Rasulullah SAW, sahabat dan tabi’in, atau saha

Hubungi Kami

Image
HUBUNGI KAMI: MATA BUKU RESOURCES [ No. Pendaftaran: 002913212-H ] Lot 3101 (20), B BT 10 1/4, Kg. Bukit Lanjan, Jalan Damansara, 60000 Kuala Lumpur. | Email: matabuku2019@gmail.com  | Facebook:   Mata Buku | Instagram:  mata_buku | Blog: https://matabukuresources.blogspot.com | Whatsapp:   011 - 3999 3525 | Shopee:   mata buku

Karya-Karya Ustaz Dr. Solleh Razak

Image
بسم الله الرحمن الرحيم Senarai Karya-Karya Ustaz Dr. Solleh Razak ============================================== Cara mendapatkan karya-karya di atas: Hubungi:  011 - 3999 3525 Melalui:   Shopee ============================================== 14. Jalan Terus Di Jalan Lurus [ Terjemahan & Huraian Ringkas Kitab Risalah al-Mustarshidin, Imam al-Harith al-Muhasibi ] Penerbit: Mata Buku Resources Tahun: 2022 | Halaman: 248 Harga: RM 35.00 13. 40 Hadith Syurga Rumah Tangga [ Huraian Hadith Berkaitan Perkahwinan dan Rumahtangga oleh Mulla 'Ali al-Qari ] Penerbit: Mata Buku Resources Tahun: 2022 | Halaman: 600 Harga: RM 70.00 12. Sehingga Ilmu Terpahat Di Hati [Terjemahan & Huraian Kitab Tadhkirah al-Sami' wa al-Mutakallim, Imam Ibn Jama'ah ] Penerbit: Mata Buku Resources Tahun: 2021 | Halaman: 313 Harga: RM 40.00 11. Indahkan Adabmu: Ringkasan dan Huraian al-Adab al-Mufrad Penerbit: Mata Buku Resources Terjemahan, Ringkasan dan Huraian: Kitab al-Adab al-Mufrad, Ima