Posts

Showing posts from September, 2022

40 Hadith Syurga Rumah Tangga - Ustaz Solleh Razak

Image
40 HADITH SYURGA RUMAH TANGGA  Himpunan Hadith Mulla 'Ali al-Qari -rahimahullah- 1. Karya yang menghimpunkan 40 hadith berkaitan perkahwinan oleh al-‘All a mah al-Shaykh ‘Al i bin Sul ta n Mu h ammad al-Q ari -ra h imahull a h- ini telah disiapkan pada pertengahan bulan Syawal pada tahun 1010 hijrah. Manuskrip asal karya ini terdapat di Madinah Munawwarah, Istanbul dan Berlin, Almania Barat. Berhubung karya ini, kami akan kongsikan kepada para pembaca beberapa aspek penting agar kita lebih mengenali karya yang ingin kita baca dan hadam ini. 2. Mull a ‘Al i al-Q ari -ra h imahull a h- memulakan karya ini dengan membentangkan enam ayat al-Quran yang mulia berkaitan perkahwinan. Sejurus itu, beliau menyebut 41 hadith berkaitan perkahwinan yang menjadi pilihan beliau, namun hadith ke-41 dikemukakan sebagai sokongan terhadap hadith ke-40.  3.  karya yang berada di tangan kita sekarang ini akan menyentuh hal tersebut dengan lebih teliti dan terperinci. Karya ini bukan sekadar bercer